kryds_smallBestyrelsesposter

Gennem et langt erhvervsliv har Christian Janner Olesen erhvervet erfaringer med bestyrelsesposter inden for 21 brancher.
Interessante bestyrelsesposter kunne godt have interesse. Der henvises til CV nedenfor.

CV – Christian Janner Olesen Kontakt os